Regndropps
massage

Coaching

Tikva – rörelseträning

Skapande dans

Kost och näringsrådgivning

Hudvård

Free your mind!

Jag heter Kerstin Vilselius och mitt företag heter F.Y.M.; Free Your Mind!

Free your mind ! är en uppmaning att befria sig själv från yttre krav, tankar och oro som skapas i sinnet pga att det saknas kontakt med den inre vägledningen, själen, Gud.

Det är en uppmaning till mig själv, som under många år levt ett liv inriktat på prestation, såväl som till alla andra som jagat i det yttre för att tillfredställa en inre längtan.

Tack för att du besöker min hemsida!

Varma Hälsningar

Kerstin Vilselius